Driftstatus

Aktuella avbrott:

Inga registerade driftstörningar just nu.

Planerade Underhåll:

Inga planerade underhåll


Åtgärdat:

2022-11-21, Löparö: Driftstörning i området. Strömavbrott vid station.
Pågående elarbete. Åtgärdat.

2022-11-21, Edholma, Granholmen: Driftstörning, Åtgärdat.

2022-11-21, Hagbyhöjden: Driftstörning i området. Åtgärdat.

2022-11-21, Arninge, Lidingö, Storholmen: Driftstörning i området. Åtgärdat.

2022-11-17, Hagbyhöjden: Driftstörning vid station. Åtgärdat

2022-11-14, Odentuna: Driftstörning vid station. Strömavbrott pga större elarbete vid station. Åtgärdat

2022-11-13: Driftstörning centralt orsakar avbrott. Åtgärdat.

2022-11-09: Löparö/Klintsundet: Driftstörning vid station. Åtgärdat

2022-11-05: Löparö: Driftstörning vid station pga pågående elarbete av Vattenfall. Läs mer på Vattenfalls hemsida. Åtgärdat.

2022-11-02, Arninge: Driftstörningar vid station. Felsökning pågår. Åtgärdat

2022-10-27, Arninge: Driftstörningar vid station. Åtgärdat

2022-10-27, Gillinge: Driftstörningar pga av strömavbrott i området. Strömmen är i retur.

2022-10-20, Löparö/Klintsundet: Driftstörningar vid station, pga elavbrott. Åtgärdat